خاطرات كهنه

من اسیر واژه محبتم خالی از کینه دل و حسادتم عاشق دستهای با رفاقتم زندگی اینحوری داده عادتم

محاکمه

 

زندگی گاهی عشق و گاهی نفرت              گاهی امید،گاهی حسرت
زندگی گاهی گریست،گاهی خنده             گاهی بازنده ای و گاهی برنده
گاهی افتادن و موندن و بریدن                گاهی وقتا پر گشودن و پریدن
زندگی مثل یه سقفه،تو هجوم بی پناهی          زندگی عشق و محبت،کندن از مرگ و تباهی
زندگی مثل یه جنگه،تنها جنگی که قشنگه             برای زندگی عشق حکمه تفنگه

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 10 1388ساعت 16:36  توسط sarsepordeh70  |  (9) نظر